.
......In cadrul firmei, activitatea care se desfasoara este cea de proiectare de instalatii in domeniul constructiilor, intocmirea de documentatii pentru obtinerea de acorduri si autorizatii din partea autoritatilor locale si nationale pentru beneficiarii proiectelor si executia de lucrari de instalatii in constructii.
.
.....Proiectarea se face in exclusivitate pe calculator folosind programe specializate pentru fiecare operatie din cadrul unui prioect (tehnoredactare ,desen, calcule ,imprimare si inscriptionare pe suport CD).
.
.....Cererile pentru proiecte ne parvin de la birouri de arhitectura, persoane fizice autorizate (arhitecti) si prin licitatii publice organizate de catre consilii locale ale localitatilor din judet. Proiectele sunt intocmite de catre ingineri diplomati si acolo unde este cazul sunt verificate de catre verificatori atestati .
.
.